Bảng giá sản phẩm

Thông tin về bản giá của sản phẩm

Quality design and excellent support at an affordable price.

Cá nhân

990.000đ/năm

Nếu bạn dùng cá nhân và team nhỏ, đây là lựa chọn tốt

  • 100 value / ngày
  • Nghiên cứu từ khóa
  • Bulk từ khóa
  • Gợi ý từ khóa
  • Bulk AllInTitle
  • Traffic Estimator
  • 24/7 support
Cơ bản

1.990.000đ/năm

Sử dụng nhiều và phục vụ dự án

  • 300 value / ngày
  • Bao gồm các tính năng gói cá nhân

Bạn có câu hỏi và cần giải đáp?

Liên hệ ngay

© 2019 KeywordSheet. All rights reserved.
Một sản phẩm của Lar